Gürcistan Şirket Kuruluşu

Gürcistan Şirket Kuruluşu

Gürcistan ve Türkiye

Gürcistan şirket kuruluşu hakkında; Gürcistan 2019 yılında topladığı 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım miktarı ile doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında 87. sırada yer almaktadır. Ülke 2017-2019 döneminde ise toplam 7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekebilmiştir. Gürcistan 2019 yılı itibariyle 19 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile de dünyada 95. sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin 2020 yılında Gürcistan’a yapmış olduğu ihracat, bir önceki yıla göre % 2,4 artış göstererek 1,45 milyar dolar olmuştur. Gürcistan 2020 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında 28. sırada yer almaktadır. Aynı yıl Gürcistan’dan yapmış olduğumuz ithalat ise bir önceki yıla göre % 62 artarak 349 milyon dolar olmuş ve ithalat yaptığımız ülkeler arasında 60. sırada yer almaktadır. Ülkemizin Gürcistan’a ihracatındaki başlıca ürünler Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) olarak sıralanmaktadır. 2020 yılı baz alındığında Gürcistan ile ticaretimizde ülkemizin 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiği gözlenmektedir.

Gürcistan Şirket Kuruluşu

Gürcistan şirket kuruluşu için genellikle Limited (Ltd.) şirket tavsiye edilir. Limited şirket tüzüğüne göre bir ya da birden fazla kurucu ortağı olabilir.

Şirket Kuruluş Aşaması Hakkında;

  • Şirketin sermaye şartı bulunmamaktadır. 
  • Şirket faaliyetlerini yürütme amacıyla bir ofis tutmak veya resmi olarak göstermek gerekmektedir. Şirketimiz yasal adres konusunda destek sağlamaktadır. 
  • Şirket kurucularının/ortaklarının kimlik bilgileri, adresleri, sermaye pay dağılımı, Müdürün ve Genel Müdürün kimler olacağı hakkında bilgiler gerekmektedir. 
  • Kuruluş işlemleri 1 veya 3 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Mühür ve makbuzlar bu süre içerisinde şirket yetkililerine teslim edilmelidir. 

Vergiler ve Bilinmesi Gerekenler

  • Gelir vergisi – %20. 
  • Kurumlar vergisi / Gürcistanda Kar vergisi – % 5+15 (Kar payını çekilmezse şirketten vergi odenmez) 
  • Katma Değer Vergisi (KDV) – %18 (200 Lari’ye kadar ciroya sahip şirketler KDV ‘den muaftirler) 
  • Tüketim /Lisansiye izin vergisi -Özel (Bu vergiler Sigara, Alkohol, Yakıt maden ve benzer kısıtlı kalemlerden alınmaktadır) 
  • İthalat vergisi- Türk menşeli veya Gürcistanın serbest ticari anlaşması olduğu ülke menşeli ürünlerden alınmamaktadır (Alınan ülkelerden ürünlere göre de değişebilir bazılardan alınır bazılardan alınmaz miktarı ise %12 dir). 

Not: Gürcistanda faturalandırma elektronik yapılmaktadır, Dolayısıla Malı danışman/Muhasebecinin bulundurulması şart. 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.